Avatud ruum


8.jaanuar 2010
Klubiõhtu Anneli Veegen | Avatud ruum |
Kuidas õpilasi olümpiaadiks hästi ette valmistada?

 

Avatud ruumi teemade juurde

Osalejad: Anneli Veegen, Meeli Jänes, Luule Linamäe, Ruth Nurk, Eva Palk, Siret Pung, Aiki Jõgeva, Anu Tammik, Silja Võsaste, Ivi Rammul, Üllar Rammul, Aili Alatsei, Tiiu Maran, Anne Zupping, Eha Vahtras

Mis selgus:

• Endine olümpiaadidel osaleja: «Õpilane on siis edukas, kui on karismaatiline õpetaja, auahne õpetaja, auahne õpilane, õpilane, kes on valimis tegema iseseisvat tööd, õpilane on huviline». Parimal juhul on need tegurid kõik olemas.

• Põhikooli II voor lähtub bioloogia ainekavast.

• Soovituslikult tutvugu 6. klassi õpilased pisut 7. klassi materjalidega ja 7. klassi õpilased korraku 6. klassis õpitut. Sama kehtib 8. ja 9. klasside kohta.

• Soovitav on sirvida aasta jooksul ilmunud loodusajakirju ja kindlasti tutvuda piltidega, uurida nende allkirju.

• Uurida viimase aasta loodusajakirjadest päevakajaliste teemade kohta.

• Harjutamiseks lahendada eelmiste aastate olümpiaadide ülesandeid

• Põhikooli olümpiaadil osalemine ei eelda väga suurt lisatööd.

• Koolist peaks maakonnavoorus osalema õpilased, kes olümpiaadile minna tahavad.

• Tehti ettepanek, et võiks olla kindel temaatika, millele keskendutakse.

• Teine ettepanek oli, et võiks lähtuda ainekavast, aga lisaks oleks veel mingi teeme, mida käsitletakse.

• Teeb rõõmu, et olümpiaadi keskmine tase pole väga raske.

• Väga oluline on, et olümpiaadil osalev õpilane ei tunneks ennast halvasti sellepärast, et küsimused on liiga rasked.

• Ettepanek edaspidiseks: Iga maakonna iga klassi tublim õpilane peaks pöääsema lõppvooru, aga oluline on, et ta ületaks teatud punktikünnise. SEDA VÕIKS EDASPIDI KAALUDA!

• Gümnaasiumiolümpiaadi vabariiklik voor on nii raske, et see võib tappa igasuguse ainehuvi.Anneli tutvustas ka III vooru:

• Olümpiaaditöös on küsimusi, mida õpitakse kohapeal.

• Rohkem tuleb teha tööd loodusajakirjadega.
 


Pildistasid: Evi Piirsalu,, Illar Leuhin. Uuendatud 20.01.2010