Avatud ruum


8.jaanuar 2010
Klubiõhtu Reet Kristian | Avatud ruum |
Mida ootan keskkonnahariduse ümarlauast ja kuidas olen valmis ise panustama?

 

Avatud ruumi teemade juurde

Osalejad: Karin Poola, Helle Kont, Ell Sellis, Kai, Mall Schmidt, Inge Vahter, Üllar Rammul, Luule Linamäe, Inga Kangur, Maarika Männil, Meeli Jänes, Ingrid Kuligina, Heldi Aia, Piret Valge, Veiko Maastik, Ülo Roop

KOKKUVÕTE:

• Ümarlaud on vajalik

• Info maakonnas pakutavatest tegevustest/programmidest on koondatud ja hästi kättesaadav

• Programmi läbiviija peab olema kompetentne

• Et tulemus oleks parim on vajalik õpetaja ja programmijuhi vaheline koostöö enne õpilastega programmil osalemist

• Õpetajakoolitus (näidisprogrammide läbiviimine), et õpetaja teaks, mis on mis

• Vajalik on koostada olemasolevate õppematerjalide andmebaas, kus oleks vähemalt üks eksemplar igast materjalist, millest saaks vajadusel teha soovijaile koopiaid, kui lubatud (üldiselt ollakse selle eest nõus ka maksma).
 


Pildistasid: Evi Piirsalu,, Illar Leuhin. Uuendatud 20.01.2010