Avatud ruum


8.jaanuar 2010
Klubiõhtu Kersti Veskimets | Avatud ruum |
Kuidas tihendada bioloogia ainesektsioonide koostööd?

 

Avatud ruumi teemade juurde

Osalejad: Marlen Tärgla, Maarja Samel, Urve Lehestik, Aili Alatsei, Kersti Lüsi, Aire Narits, Üllar Rammul, Eha Vahtras, Inge Vahter, Silja Võsaste, Siret Pung, Maarika Männil, Meeli Jänes, Inga Kangur, Luule Linamäe, Tiina Gaškov

Peamised mõtted

1. Kui ainesektsioonide tööd rahastatakse aasta jooksul vaid kahe- kuni kolmetuhande krooniga, siis ei saa midagi eriti ära teha. Piirkonniti on rahastamine küll väga erinev, Tallinn saab hästi. Samas ainesektsioonide juhid on koostööks motiveeritud ja seetõttu oleks seda kaudu võrgustiku loomine kõige lihtsam, vähemkulukam ning tõhusam. Tuleb pisut rohkem raha eraldada!

2. Värskelt tööle asunud õpetajad ei leia üles ei ainesektsioone ega aineliitusid. Meile, vanadele, oli see üllatus, kuid noored nii väitsid. Nende tungiv soov on, et juba ülikoolis tehtaks selgitustööd, et sellised nähtused on olemas, toimivad . Noored tunnevad, et just selliste kogenud õpetajatega koos tunnevad nad ennast tugevamalt, vajavad seda sidet. Tehti ettepanek, et ülikoolide juures oleks kontaktisik, kelle mureks on võrgustike kohta infot anda ja et mõttetu kutseaasta asemel suunataks noori ainesektsioonidesse kogemusi vahetama, nõu saama.

3. EBÜ kodulehele tuleks panna üles kõigi ainesektsioonide juhtide nimed, kontaktid ja milliseid üritusi on tehtud.

4. Igal ainesektsioonil võiks olla oma list.

5. Koostöö loodusharidusasutustega on laabunud hästi.
 


Pildistasid: Evi Piirsalu,, Illar Leuhin. Uuendatud 20.01.2010