logo
 
Elusa looduse füüsika

Ametlik kirjavahetus

 

 

Dokument pdf failina


Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lp Einar Värä

28.05.2008

Tunnijaotusplaanist

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingus on korduvalt arutatud bioloogiatundide arvu ainekavas ja jõudnud järeldusele, et põhikooli 5 nädalatundi ei võimalda ainekavas püstitatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist. Viis nädalatundi põhikoolis tähendab ühte nädalatundi 7. või 8. klassis. Selline tunnijaotus ei võimalda õpitegevusi, mis eeldavad praktiliste tööde osakaalu suurendamist, tähelepanu õuesõppele ja uurimuslikule õppele.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing on seisukohal, et bioloogiatundide arv põhikoolis peab olema 6 nädalatundi. Nimetatud seisukohta on korduvalt esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ja REKK-ile. Põhikooli bioloogia 6 nädalatundi on toetanud Keskkonnaministeerium, kes tähtsustab bioloogiateadmisi kui keskkonnateadlikkuse baasi, mis võimaldab säästva arengu ideede rakendumist ühiskonnas.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing taotleb põhikooli bioloogias kuut nädalatundi.

Lugupidamisega,
Asta Tuusti
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president
Tel 5076485
asta.tuusti@rmk.ee


Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079