Esitlused gümnaasiumi bioloogiast

Loendatud PowerPoint esitlused saate endale kõige paremini salvestada kursorit esitluse pealkirjale viies ning hiire paremal klahvil klõpsates. Esitlusi on kahesuguseid ning neid ei ole nimistus eristatud. Office 2010 esitluste laiendiks on *.pptx ning need ei pruugi avaneda vanemaid Office'i versioone omavates arvutites. Juhul kui kõige uuem programm esitlust ei ava, klõpsake allalaetud faili ikoonil parema hiireklahviga ning valige menüüst atribuudid (Properties). Eemaldage esitluselt turvakaitse. Vaadake, kuidas seda teha.

Siin toodud esitlused on Eesti bioloogiaõpetajate poolt koostatud ning lubatud vabalt kasutamiseks ning omapoolseks muutmiseks. Esitluse ettekandmisel on sünnis viidata teose algautorile.

 

Elu omadused

 Elu tunnused (Kristel Mäekask)
 Elu omadused (Kersti Veskimets, 2009)
 Elu omadused [44 slaidi] (Kersti Veskimets, 2013)
 Elu organiseerituse tasemed [51] (Kersti Veskimets, 2013)
 Energia vormid (Helina Reino)
 Elu organiseerituse tasemed (Kristel Mäekask)
 Süstemaatika alused (Urmas Lekk)
 Elu organiseerituse tasemed (Kersti Veskimets)

Organismide koostis

 Anorgaanilised ained rakkudes [27] (Kersti Veskimets, 2013)
 Orgaanilised ained rakkudes [33] (Kersti Veskimets, 2013)
 Organismide keemiline koostis (Kristel Mäekask)
 Süsivesikud ehk sahhariidid (Kristel Mäekask)
 Lipiidid ehk rasvad (Kristel Mäekask)
 Lipiidid rakkudes [37] (Kersti Veskimets, 2013)
 Valgud (Kristel Mäekask)
 Valkude ehitus [13] (Kersti Veskimets, 2013)
 Valkude ülesanded [36] (Kersti Veskimets, 2013)
 Nukleiinhapped [32] (Kersti Veskimets, 2013)
 Nukleiinhapped (Kristel Mäekask)
 RNA – ribonukleiinhape [16] (Kersti Veskimets, 2013)

Rakk

 Rakuõpetus (pildid) (Urmas Lekk)
 Rakuõpetus (Helina Reino)
 Rakuteooria (Kristel Mäekask)
 Rakkude koostis (Kersti Veskimets)
 Tsütoloogia ajaloost, rakkude mitmekesisusest [25] (Kersti Veskimets, 2013)
 Rakumembraan [15] (Kersti Veskimets, 2013)
 Eukarüootse raku ehitus – teadmiste kontrollimiseks [test] (Kersti Veskimets, 2013)
 Rakutsükkel [35 slaidi] (Eeva Palk, 2009)
 Loomaraku ehitus ja talitlus (Kristel Mäekask)
 Taime- ja seenerakk (Kristel Mäekask)
 Rakutuum [12] (Kersti Veskimets, 2013)
 Tsütoplasmavõrgustik, Golgi kompleks, ribosoomid [13] (Kersti Veskimets, 2013)
 Mitokonder [9] (Kersti Veskimets, 2013)
 Tsütoskelett [12] (Kersti Veskimets, 2013)
 Taimeraku iseärasused: plastiidid, vakuool, kest [29] (Kersti Veskimets, 2013)
 Inimese koed (Saima Kaarna, 2009)


Lihtsamad elurid

 Protistid (Urmas Lekk)
 Bakterhaigused (Kersti Veskimets, 2009)
 Viirused (Kristel Mäekask)
 Viirushaigused (Kristel Mäekask)
 Viirused [53] (Kersti Veskimets, 2013)
 Viirushaigused [40] (Kersti Veskimets, 2013)
 Bakterid [74] (Kersti Veskimets, 2013)


Aine- ja energiavahetus

 Aine- ja energiavahetus (Kristel Mäekask)
 Aine- ja energiavahetus (Urmas Lekk)
 Organismide aine- ja energiavahetus (Eve Popp)
 Metabolism (üldine ülevaade) [13] (Kersti Veskimets, 2013)
 ATP ja tema vabrik [21] (Kersti Veskimets, 2013)
 Fotosüntees [28] (Kersti Veskimets, 2013)
 Fotosüntees (Kristel Mäekask)
 Organismide varustamine energiaga [33] (Kersti Veskimets, Kristel Mäekask, 2013)


Inimese füsioloogia

 Inimese homöostaas [59] (Kersti Veskimets, 2013)
 Homöostaas (Urmas Lekk)
 Humoraalne regulatsioon [22] (Kersti Veskimets, 2013)
 Vereringe ja süda [44] (Kersti Veskimets, 2013)
 Immuunsüsteem [24] (Kersti Veskimets, 2013)
 Energiabilanss ja hingamine [31] (Kersti Veskimets, 2013)
 Glükoosi lagundamine (Kristel Mäekask)
 Neerud [15] (Kersti Veskimets, 2013)
 Termoregulatsioon ja treeningu füsioloogia [12] (Kersti Veskimets, 2013)


Molekulaarbioloogia

 Valgusüntees (Kristel Mäekask)
 DNA replikatsioon (Kristel Mäekask)
 RNA süntees (Kristel Mäekask)


 

Organismide paljunemine ja areng

 Meioos (Kristel Mäekask)
 Meioos. Spermatogenees. Ovogenees [24] (Kersti Veskimets, 2013)
 Mitoos (Kristel Mäekask)
 Rakutsükkel ja mitoos [20] (Kersti Veskimets, 2013)
 Organismide mittesuguline paljunemine [21] (Kersti Veskimets, 2013)
 Organismide suguline paljunemine [22] (Kersti Veskimets, 2013)
 Sugurakud (Kristel Mäekask)
 Viljastumine (Kristel Mäekask)
 Ontogenees (Kersti Veskimets, 2009)
 Loote areng (Helina Reino)
 Embrüogenees (Kristel Mäekask)
 Menstruaaltsükkel ja loote areng [25] (Kersti Veskimets, 2013)
 Postembrüonaalne areng (Kristel Mäekask)
 Organismide lootejärgne areng (Eve Popp)
 Ontogenees [38] (Kersti Veskimets, 2013)
 Inimese vananemine (Kristel Mäekask)


Pärilikkus

 Molekulaargeneetika [54] (Kersti Veskimets, 2013)
 Klassikaline geneetika [32] (Kersti Veskimets, 2013)
 Mittepärilik muutlikkus [14] (Kersti Veskimets, 2013)
 Mutatsiooniline muutlikkus (I osa) [23] (Kersti Veskimets, 2013)
 Mutatsiooniline muutlikkus (II osa) [34] (Kersti Veskimets, 2013)
 Modifikatsioon (Kristel Mäekask)
 Geenmutatsioonid (Kersti Veskimets, 2009)
 Genoommutatsioonid (Kristel Mäekask)
 Kromosoom- ja genoommutatsioonid (Kersti Veskimets, 2009)
 Kromosoommutatsioonid (Kristel Mäekask)
 Pärilike haiguste ravi (Kristel Mäekask)
 Haiguste põhjused [23] (Kersti Veskimets, 2013)


Rakendusbioloogia

 Rakendusbioloogia (Kersti Veskimets, 2009)
 Rakendusbioloogia jaotusmaterjalid (Kersti Veskimets, 2009)
 Biotehnoloogia (Kristel Mäekask)
 Meristeempaljundus ja hübridoomitehnoloogia (Meeli Savolainen, 2009)


Ökoloogia

 Kasvuhooneefekt (Ülle Kõpp)
 Taimkatte tüübid (Helina Reino)
 Bioindikatsioon (Urmas Lekk, 2008)
 Elukooslused IT1 (Urmas Lekk)
 Taimed (Kersti Veskimets ja Eesti taimed)
 Keskkonna mõju RT2 (Urmas Lekk)


Evolutsioon

 Evolutsiooniteooria kujunemisest [19] (Kersti Veskimets, 2013)
 Evolutsiooniteooria kujunemine kuni Darwinini (Saima Kaarna, 2009)
 Evolutsiooniteooria kujunemine Darwinist tänapäevani (Saima Kaarna, 2009)
 Evolutsiooniteooriad (Kristel Mäekask)
 Evolutsiooni mõiste ja vormid (Saima Kaarna, 2009)
 Evolutsiooniteooria kujunemine (Eve Popp)
 Füüsikaline ja keemiline evolutsioon [13] (Kersti Veskimets, 2013)
 Elu päritolu (Kristel Mäekask)
 Evolutsiooni tõendid [28] (Kersti Veskimets, 2013)
 Evolutsiooni tõendid (Kristel Mäekask)
 Evolutsiooni tõendid Maal (Saima Kaarna, 2009)
 Elu areng Maal (I osa: Elu kõige varasemad vormid) [19] (Kersti Veskimets, 2013)
 Elu areng Maal (II osa: Vanaaegkond ehk Paleosoikum) [48] (Kersti Veskimets, 2013)
 Elu areng Maal (III osa: Keskaegkond ehk Mesosoikum) [36] (Kersti Veskimets, 2013)
 Elu areng Maal (IV osa: Uusaegkond ehk Kainosoikum) [33] (Kersti Veskimets, 2013)
 Evolutsiooni mehhanismid [26] (Kersti Veskimets, 2013)
 Looduslik valik [30] (Kersti Veskimets, 2013)
 Looduslik valik (Kristel Mäekask)
 Kohastumine [37] (Kersti Veskimets, 2013)
 Kohastumine (Eve Popp)
 Liigiteke [19] (Kersti Veskimets, 2013)
 Liigiteke (Kristel Mäekask)
 Liigiteke (Eve Popp)
 Makroevolutsioonilised muutused [39] (Kersti Veskimets, 2013)
 Makroevolutsioon (Kristel Mäekask)
 Mikroevolutsioon (Kristel Mäekask)
 Eluslooduse süsteem (Helina Ailt, Kristel Mäekask)
 Elu areng (Kristel Mäekask, Kersti Veskimets, 2009)
 Elu areng Maal (Kristel Mäekask)
 Saurused (Kersti Veskimets)
 Selgroogsete evolutsioon (Kersti Veskimets)
 Taimeriigi evolutsioon (Kersti Veskimets)
 Inimese põlvnemine [68] (Kersti Veskimets, 2013)
 Keskaegkonna elustik [38] (Eliina Uibu, 2015)


Veel huvitavat bioloogiast

 Põlevkivi kaevandamine ja kaevandusjärgne rekultiveerimine [20 slaidi] IT (Leelo Lusik, 2013)
 Taimede ja loomade mõju ühiskondade tekkes I osa (Kersti Veskimets, 2009)
 Taimede ja loomade mõju ühiskondade tekkes II osa (Kersti Veskimets, 2009)
 Kromosoommutatsioonid (Kristel Mäekask)
 Muudetud pärilikkusega organismid (GMO) (Kristel Mäekask)
 Inimene kui tervik (Kersti Veskimets, 2009)
 Teaduslikud uurimismeetodid (Kristel Mäekask)
 Loodusseadused RT (Urmas Lekk)
 Bakterite tähtsus looduses (Eve Popp, 2008)
 Narkootikumid ja narkomaania (Kaire Lanno, Merike Lippmaa, 2009)
 Kõrgem närvitalitlus [16 slaidi] (Ülle Irdt, 2013)Vt ka esitlusi põhikoolile


1 IT - iseseisvat tööd toetav esitlus
2 RT - rühmatööd toetav esitlus

Viimati täiendatud 30.04.2015