27...28. veebruaril 2009

Bioloogia areneval haridusmaastikul

Bioloogiaõpetajate talvepäevade kava

 

TEADLASELT ÕPETAJALE

27. veebruar — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi aulas

10:00 Registreerumine, saabumiskohv

11:00 Avamine
Tervitused

11:10 Ettekanded

Urmas Kõljalg,
TÜ loodusmuuseum, bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus, professor
Elurikkuse informaatika ja arusaam liikidest 200 aastat pärast Darwini sündi


 Toivo Maimets,
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, direktor, professor
Teadusest, ühiskonnast ja poliitikast rakubioloogi pilguga

13:00 Lõuna

14:00 Paneeldiskussioon loodusteaduste ainekavade arendusest

 Miia Rannikmäe,
TÜ Loodusteadusliku hariduse keskus, professor
Loodusteadused kaasaegsel haridusmaastikul


 Margus Pedaste,
Pedagogicumi direktor
bioloogia ainekava,
 Lembi Tamm,
TÜ Keemia Instituudi anorgaanilise keemia dotsent
keemia ainekava,
 Ülle Liiber,
TÜ Loodusteadusliku hariduse keskuse inimgeograafia lektor
geograafia ainekava,
 Enn Pärtel,
TÜ Koolifüüsika keskuse füüsika didaktika lektor
loodusõpetuse ainekava

16:00 Energiapaus

16:30 Laborite külastus
1. DNA-kool
2. Biokeskuse
3. TÜ Kliinikumi ühendlabor
4. Loomaökoloogia ja geneetika labor
5. Tartu Õlletehase labor
6. TÜ loodusteaduste õppeklass

19:00 Koosviibimine Ülikooli Kohvikus

 


ÕPETAJALT ÕPETAJALE

28. veebruar — TÜ õppehoone Vanemuise tn 46 auditooriumis 137

9:00 Külalislektor

 Kirsi Arino,
Soome Bioloogia- ja Georgaafiaõpetajate Liit
Bioloogia õpetamisest ja õppekava arendusest Soome Vabariigis

10:30 Energiapaus

11:00 Ettekanded

 Uudo Timm,
KKM Info ja tehnokeskuse Keskkonnaregistri büroo juhataja
Eesti looduse ja keskkonnainfo kättesaadavusest


 Marit Suurväli,
KKM keskkonnahariduse büroo juhataja kt
Keskkonnahariduse korraldus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

 Kristi Põllumäe,
KKM keskkonnahariduse büroo peaspetsialist
Keskkonnahariduse andmebaas

12:00 Lõuna,
firmade tutvustus

13:00 Õpetajate ettekanded

 Urmas Tokko,
Tartu Tamme Gümnaasium
Loodusainete lõimimisest ja õpilaste katsetest Koolielu ainekuul


 Ene Lehtmets,
Tallinna Tehnikagümnaasium
Maitsetaimede kasvatamine — võimalus ainetevaheliseks integratsiooniks


 Inge Vahter,
Saaremaa Ühisgümnaasium
Loovuse arendamise võimalustest loodusainetes


 Kersti Veskimets,
Tallinna Tehnikagümnaasium
Taimestiku ja loomastiku mõju ühiskondade tekkele


 Urmas Lekk,
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Õppematerjalist «Eesti sada selgroogset looma»


 Külli Relve, Audentese Erakool, Urmas Lekk, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Bioloogia õpetajad Comeniuse koolitusel

14:30 Energiapaus

15:00 EBÜ aastakoosolek

  Bioloogiaõpetaja ametijuhendist
  Aastaaruande kinnitamine
  Uute liikmete vastuvõtmine
  Auliikmete nimetamine

16:00 Lõpuloeng

 17:00 Talvepäevade lõpetamine