Tartu Keskkonnahariduse Keskuse teade

 

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss õpilastele

Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulutavad välja üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi. Varasematel aastatel korraldas samalaadset konkurssi Eesti Noorsootöö Keskus.


Tööde esitamise tähtaeg on 9. aprill 2009. Töö teema peab olema seotud looduse ja keskkonnaga. Osalema kutsutakse 6.-12. klasside õpilasi. Ühe töö autoriks võib olla kuni 2 õpilast.

Töö vormistamisel lähtuda teadusliku töö koostamise põhimõtetest:
— selged eesmärgid,
— kirjeldatud metoodika,
— tulemused,
— järeldused,
— viited kasutatud materjalidele,
— kasutatud materjalide loetelu.

Hinnatakse töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust, teaduslike meetodite valikut, analüüsioskust, kirjanduse otstarbekat valikut ning töö vormistamist. Praktilisel tööl põhinev uurimus annab lisapunkte. Töid retsenseerivad eriala spetsialistid.

Tööle tuleb lisada eraldi lehel ühe lehekülje pikkune kokkuvõte, kus antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Palume saata kokkuvõte ka elektrooniliselt aadressil sirje.janikson@teec.ee. Kokkuvõte trükitakse ära konverentsi kogumikus.

Konkursile esitatud uurimistööde tegijad kutsutakse konverentsile, mis toimub 6. mail 2009 Tartus. Täpne aeg ja koht teatatakse osalejatele hiljem. Konverentsil tuleb osalejatel esitada oma töö põhjal 5...10-minuti pikkune ettekanne (PowerPoint või poster). Konverentsil valitakse välja kuni kaks paremat tööd, mis esindavad Eestit 24.-27. mail 2009 Türgis toimuval Rahvusvahelisel Keskkonnaprojektide Olümpiaadil (vt www.inepo.com).

Keskkonnaalane uurimustöö tuleb saata 9. aprilliks 2009 aadressile
Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
Kompanii 10
Tartu 51007.

Ümbrikule lisada märge "Uurimustöö". Korralikult vormistatud uurimustööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte ja töö autori(te) andmed: nimi, kool, klass, juhendaja, e-posti aadress ja telefon.

Kontakt: Sirje Janikson,
sirje.janikson@teec.ee
tel. 7361693

Teate edastas: Eva-Liisa Orula
Keskkonnainfospetsialist
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Kompanii 10, Tartu 51007
www.teec.ee