Eestimaa Looduse Fond kutsub 29.04...01.05.2011 Matsalu Rahvusparki pärandkoosluste teemalisele talgu- ja õppelaagrisse

Pärandkooslused on puutumatute metsade ja soode kõrval ühed Eestimaa väärtuslikumad maismaakooslused. Puisniitudel, rannakarjamaadel, luhaniitudel ja loopealsetel asub rohkel ohustatud liikide elupaiku ning nad pakuvad nad silmailu ka liike mittetundvale loodusesõbrale. Nendega on seotud oluline osa rahvapärimusest ja uskumustest. Kurval moel on muutused põllumajanduses ja suhtumises loodusesse viimase poolesaja aasta jooksul selliseid alasid tugevasti räsinud.

Järelejäänud pärandkoosluste säilitamine ja hävinenud alade mõõdukal hulgal taastamine on olnud taasiseseisvunud Eesti looduskaitse üks suuremaid väljakutseid. Vastutusrikkaks teeb selle töö ka asjaolu, et hoides pärandkooslusi, säilitame mitte üksnes Eesti, vaid kogu Euroopa ja maailma pärandit.

Kevadpühade nädalavahetusel teeme Penijõel tutvust pärandkoosluste tekkimise, leviku, looduskaitselise tähtsuse ning kaitsmise ja majandamise probleemidega. Seda nii toas Silvia Lotmani veetavas juturingis osaledes, kui õues Penijõe puisniidul lehti ja oksi kokku riisudes. Lisaks mahutame päevakavasse hommikuse linnuvaatluse ja volbriöö kohalike nõidade seltsis. Täpsem info ja registreerimine saidi talgud.ee/talgud/2011/penijoe kaudu.


Siim Kuresoo
ELFi talgukorraldaja
www.talgud.ee
siim@elfond.ee