Kava ja registreerimine


24.-25. novembril toimub Tartus I fülogeneetika ja süstemaatika konverents teemal «Elurikkuse päritolu ja informaatika», millega tähistatakse 150 aasta möödumist Charles Darwini «Liikide tekkimise» ilmumisest.

Ettekanded keskenduvad liikide mitmekesisuse, muutlikkuse ja põlvnemise tänapäevastele uurimismeetoditele ning ettekujutustele eluslooduse süsteemist ja põlvnemissuhetest ning informaatikast. Kuulama ja arutlema on oodatud teemast huvitatud teadlased ja õppejõud, looduskaitse ja loodushariduse vallas töötajad, õpetajad ja õpilased, teadlased ja õppejõud, kõigi astmete üliõpilased, muuseumitöötajad, ametnikud ning loodushoiu ja loodusvaatlustega tegelevad loodushuvilised.

Konverentsi peakorraldajateks on Eesti Teaduste Akadeemia fülogeneetika ja süstemaatika komisjon ning Eesti loodusteaduslike kogude ekspertnõukogu; kaasa aitavad Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Keskkonnaministeerium, Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Loodusmuuseum ja SA AHHAA teaduskeskus.

Toetajateks on Norra/EMP projekt "Eesti elurikkuse andmebaas", Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium, bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus (FIBIR) ning genoomika tippkeskus.

Konverents on ÜRO rahvusvahelise elurikkuse aasta (2010) avaüritus Eestis.

Lisainfo:
Taust: http://evolutsioonifoorum.blogspot.com
Kava ja registreerimine: http://natmuseum.ut.ee/668737
Kontakt meedia jaoks: Ivar Puura, TÜ loodusmuuseum
Ivar.Puura@gmail.com, tel. 5106858